יותר מ 170 טיולי התנדבות למען מטרה נעלה – בשילוב של ייעוץ למינוף עסקי וכתיבת ספר