עמית אופיר בדרכו להרצאה בנושא טיולים אקולוגיים תוך ייעוץ למינוף עסקי וכתיבת ספרים