אומרים שסופרים הם אנשי הגות
אומרים שסופרים חייבים להתייסר כדי לכתוב
אומרים שכתיבת ספר צריכה לקחת שנים ארוכות
אומרים שאי אפשר לכתוב ספר בשבוע
אומרים שכסף לא גדל על העצים
אומרים שלמי שיש הרבה נכסים יש הרבה דאגות
מלמדים אותנו לחזור על מנטרות ומשפטים מבלי שנבין אותם או נזדהה איתם

יש שירים כל כך גרועים עם לחן כל כך מקפיץ שלא אכפת לנו לקלל ביחד עם הקצב
יש כל כך הרבה אמונות תפלות
כל כך הרבה דברים שאנשים אומרים לעצמם כדי לא להתאמץ או אפילו לנסות

ולי יש את הדרך שלי
ובמהלך הדרך אני מפזר אור וצובע את העולם
במהלך הדרך הזו אני מראה לאנשים שאפשר
ומוכיח להם פעם אחר פעם שגם הם יכולים ומסוגלים!