ויטלי אוסטפץ החל לכתוב את ספרו השלישי ויוציא לאור שלושה ספרים תוך שנה אחת!

הישג נוסף לויטלי אוסטפץ אשר הצטרף לנבחרת כתיבת הספרים באילת

והחל לכתוב את ספרו השלישי אשר יעסוק בסיפורו האישי 

בו סיים לעבוד כשכיר והחל את דרכו כעצמאי – כנגד כל הסיכויים!

גם את הספר השלישי כמו גם את שאר הספרים שכתב הוא כותב בליווי אישי צמוד שלי

וו הפעם השנייה ברציפות בה הוא מצטרף לנבחרת כתיבת "ספר בחופשה" באילת

אותה ארגנתי.