הסופר ויטלי אוסטפץ משתף את החוויה שלו בכתיבת ספר בחופשה

הסופר ויטלי אוסטפץ משתף את החוויה שלו בכתיבת ספר בחופשה ומינוף עסקי
והשתתפות בנבחרת של עמית אופיר