יוני ליפשיץ משתף את החוויה שלו בכתיבת ספר בחופשה

יוני ליפשיץ משתף את החוויה שלו בכתיבת ספר בחופשה ומינוף עסקי
והשתתפות בנבחרת של עמית אופיר באילת.